OBS - OBS - OBS - OBS - OBS

Kunstforeningen Trehøje er udfordret fordi: 

Der er faldende medlemstal. Der var store udfordringer med at få valgt en funktionsduelig bestyrelse ved den ordinære generalforsamling d. 7. marts 2024.

I særdeleshed var det vanskeligt at finde en person, som vil være formand for foreningen. Derfor er den nuværende bestyrelse provisorisk (midlertidig), indtil der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2024.

Om det lykkes at opretholde kunstforeningen vil blive afklaret i tiden op til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis det ikke lykkes, så bliver den provisoriske bestyrelse nødt til at indstille foreningen til opløsning.

Bogen om Den Gule Bygning

 Nu har du chancen for at få den fulde historie om bygningens tilblivelse, opførelse og funktion gennem mere end 100 år. Bogen er bygget op omkring en række tidligere artikler, nye artikler fra folk, der har boet i bygningen samt en masse kildematerialer fra det gamle Vildbjerg-Nøvling Sogn i form af breve og sognerådsbeslutninger. Kildematerialer, der ikke tidligere har været offent-liggjort, men som nu – med tilladelse fra Herning Kommune – er blevet tilgængelige.
Prisen på bogen, der er på 128 sider, er blot 100 kr.  
 
Ring til Niels Møller Poulsen tlf. 97 13 21 79 eller Mail: moeller.poulsen@fiberpost.dk

10 årsjubilæum for genindvielse!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 ***** Husk *****

Betaling af medlemskab!