Vildbjerg Borgerforening

 
Link til Vildbjerg Borgerforening
 
Formål:
At samle alle borgere i Vildbjerg sogn og varetage fælles interesser for disse, samt at formidle kontakt til offentlige myndigheder.
I forening med borgere og evt. andre foreninger at fremme enhver sag, som kan tænkes at være til gavn for såvel den enkelte borger som hele sognet. Herunder også initiativer til byens forskønnelse og udvikling, samt diverse aktiviteter for alle aldersgrupper, hvis disse ikke er primært dækket af andre foreninger.
At virke for selskabelig underholdning for medlemmerne og sognet.