Bestyrelsen

Bestyrelsen i Den Gule Bygning består af syv medlemmer, hvorfra de fire er valgt fra rækken af kollektive medlemmer, mens de resterende tre er valgt fra de personlige støttemedlemmer.

Bestyrelsen har følgede sammensætning:

 

Formand:

Niels Peder Nielsen

Kærmindevej 9

7480 Vildbjerg

Tlf: 20 27 96 44

Mail:  bn.npn@fiberpost.dk

 

Næstformand

Grethe Gottfredsen

Østergade 7

7480 Vildbjerg

Tlf: 97 13 27 99 - 22 44 76 08

Mail: hansoggrethe@dlgpost.dk

 

Kasserer:

Mads Lindvig

Østervang 4

7480 Vildbjerg

Tlf: 42 54 01 60

Mail: mads@lindvig.info

 

Sekretær:

Niels Møller Poulsen

Åvænget 52

7480 Vildbjerg

Tlf: 20 65 21 79

Mail: moeller.poulsen@fiberpost.dk

 

Lars Larsen

Soldalen 21

7480 Vildbjerg

Tlf: 29 22 02 66

Mail: larsuuv@gmail.com

 

Jens Jacob Noes Pedersen

Rypevej 51

7480 Vildbjerg

Tlf: 97 13 18 20 - 30 97 46 46

Mail: jjnoes@hotmail.com

 

Martinus Clausen

Johansvej 1A

7480 Vildbjerg

Tlf: 97 13 71 65 - 30 26 71 65

Mail: i_mclausen@dlgnet.dk