De Aktive 60`ere

Formand:

Knud Bunde

Solbrinken 39

7480 Vildbjerg

97132450/40358282

kn.bunde@mail.dk