Lokalhistorisk Arkiv Timring

Formand:   Elisabeth Sivebæk

Adresse:    Hybenvej 22, 7480 Vildbjerg

Telefon:      51 50 07 97 

 

Arkivet har åben mandage fra kl. 15 - 17. Dog ikke i skoleferier

Arkivmedarbejdere :
Kirsten Grønbæk, Erik Vium
Klumme i : Lokalblad for Timring-Tiphede Sogn
Bøger : Rabat nu 100 kr pr. stk., eller dem begge for 175 kr
Mvh Elisabeth Sivebæk, Timring Arkiv
 

Lokalarkivet der dækker Timring Sogn

Kontakt arkivet

Timring

 

Lokalhistorisk Arkiv for Timring Sogn Burgårdsvej 8 7480 Vildbjerg

Åbningstid: Mandage kl. 15.00-17.00 lukket i skoleferier Email: arkivtimring@herning.dk Arkivleder: Elisabeth Sivebæk Tlf: 51 50 07 97 Arkivmedhjælpere: Peder Bredkjær, Frida Suzuki

Arkivet er placeret i Den Gule Bygning, der også huser Vildbjerg Lokalarkiv og Nøvling Lokalarkiv.

Samlinger

Billeder: Mange gårde og folk derfra

Arkivskabe: Billeder af konfirmander tilbage fra 1910

Arkivskabe: Skolebilleder

Arkivæsker: Papirer vedr. gårde, foreninger

Arkivæsker: Sognets kirker, skoler, familier

Avisudklip: Fra Herning Folkeblad, Lokalavisen

Dias: Glimt fra Timring Sogn

Video: Om Møltrup Herregård

Som noget helt specielt har vi et mangfoldigt materiale om herregården Møltrup.

Arrangementer

I foråret afholdes foredrag om historiske steder og personer.
Arkivet deltager hvert år i Arkivernes Dag i november og samtidig med er der julestue med klip, sang og fortællinger.

Igangværende projekter

For tiden arbejdes der især på indskanning af arkivets fotosamling.

Udgivelser

Arkivet har udgivet følgende:

Timring - brudstykker af et sogns historie i 1900-tallet  af Svend Aage Madsen, 2013.

Arkivet skriver desuden en klumme i Timring Sogns Borgerforenings kvartalsblad.

Flere brudstykker - Timring Sogn.

Bøger om Timring kan købes på arkivet for 200,- kr.

Arkivets egen historie

Lokalhistorisk arkiv for Timring sogn blev oprettet i 1980 i nogle loftslokaler på Timring gamle skole. Initiativtagerne var Anton Olesen, Jens Jakobsen, Herman R. Jensen, Viggo Nielsen. I sommeren 1997 flyttede arkivet til et anneks på Vildbjerg Gl. Skole. Siden d. 28. august 2009 har arkivet holdt til i Den Gule Bygning på Vildbjerg Gl. Skole. Det giver naboskab med to andre af sognets arkiver: Nøvling og Vildbjerg.

Timring Sogn har fra 1906 indtil 1970 været en selvstændig kommune. For 140 år siden bestod Timring kun af to gårde og nogle få huse. Byen har støt udviklet sig, håndværkere har opført huse til folk i byen og på landet. Der har været smedeværksted, cykelhandel, købmandsbutik, brugs, foderstofforening og andelsmejeri. I 1950 har der været mindst 25 erhverv. De fleste butikker har været indrettet side om side med beboelse i Timring Kirkeby. Nu er butikkerne blevet afviklet. For håndværk og landbrug er der sket store ændringer.

Herregården Møltrup har en lang historie og både Timring Kirke og et teglværk hørte under Møltrup. I Konrad Understrups bog: Timring Sogn fra 1929, findes beskrivelser af sognets gårde. Der er historiske træk om udstykning, hedeopdyrkning, og om dagligt liv på landet. Skolerne i sognet er beskrevet og ligeledes byggeriet af Tiphede kirke opført i år 1900.