Kunstforeningen Trehøje

2024-04-05 00:00

Kunstforeningen Trehøje er udfordret fordi:

 

  • Der er faldende medlemstal.
  • Der var store udfordringer med at få valgt en funktionsduelig bestyrelse ved den ordinære generalforsamling d. 7. marts 2024.
  • I særdeleshed var det vanskeligt at finde en person, som vil være formand for foreningen.

 

Derfor er den nuværende bestyrelse provisorisk (midlertidig), indtil der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2024.

Om det lykkes at opretholde kunstforeningen vil blive afklaret i tiden op til den ekstraordinære generalforsamling.

Hvis det ikke lykkes, så bliver den provisoriske bestyrelse nødt til at indstille foreningen til opløsning.