Mødelokale I _______________________________________________(max 42 personer)

 Fredag den 20.november 2009
 Kl 16:00 - 17:30
 Vildbjerg Skoles personaleforening afholder et arrangement