Vildbjerg Lund

Foreningen Vildbjerg Lund stammer tilbage fra 1906, hvor stationsforstander J. M. Nielsen, ølhandler Chr. Harlev, assistent J. N. Winther, lærer Th. K. Thomasen og gartner N. K. Thomasen som bestyrelse stod bag et lån på 4.000 kroner for at købe det oprindelige areal på 8 tdr. land beliggende mellem Præstegården og Vildbjerg. 

Formålet var at skabe en plantage med lystanlæg til pryd for by og omegn. Udgifterne vedrørende anlæg og tilplantning blev klaret ved, at der blev tegnet andelsbeviser a' 50 kroner. De kunne afdrages over 10 år. Andelsbeviserne dannede foreningsgrundlaget for Vildbjerg Lund og indehaverne havde stemmeret på generalforsamlingen.

Derudover havde man kontingentydende medlemmer (uden stemmeret). 4 kroner pr. familie årligt indenbys, 2 kroner udenbys. Allerede i 1914 blev der solgt jord fra Vildbjerg Lund til begravelsesplads. En stor del af Vildbjerg Lund var tilplantet med træer, men da man på det egentlige parkanlæg gerne ville opføre præstebolig, fik man et mageskifte i stand og flyttede Vildbjerg Lund til Østergade i 1952, hvor gartnerne Saxo Larsen og Mads Chr. Lindvig gennem de følgende 4-5 år plantede buske og træer såvel udenom som i anlægget.

Vildbjerg Lund drives stadigvæk på foreningsbasis, hvor en bestyrelse varetager anlæggets funktioner.

Det er ikke uden grund, at anlægget beundres af udefra kommende personer. Anlæggets indretning og valg af buske og træer må nok først og fremmest tilskrives de to ovennævnte gartnere, men den daglige pasning og vedligeholdelse er der helt fra 1906 ofret adskillige frivillige arbejdstimer på.

Læs mere: https://www.vildbjerglund.dk/omvildbjerglund/